Aktualności

Zagrożone gatunki zwierząt w Polsce

Bioróżnorodność stanowi istotny element zdrowego funkcjonowania ekosystemów, a ochrona zagrożonych gatunków zwierząt odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu tej różnorodności. Polska, będąca domem dla różnorodnych ekosystemów, również boryka się z problemem zagrożonych gatunków zwierząt. Warto zwrócić uwagę na to, jakie gatunki są dotknięte zagrożeniem i jakie kroki podejmuje się w celu ich ochrony.

 

Żubr

Populacja tych majestatycznych zwierząt jeszcze do niedawna była zaliczana przez “Czerwoną Księgę” do gatunków “zagrożonych wyginięciem”. Jednak od 2021 roku status ten uległ nieznacznej poprawie, a Żubry przesunięto do grupy “bliskiej zagrożonej wyginięciu”. 

 

Sukces ten jest wspólną pracą przyrodników, opiekunów, aktywistów oraz osób działających na rzecz zakazu polowań. W celu poprawy sytuacji żubrów w Polsce powstał również w 2004 roku “Plan działań dla żubra”. Wszystkie podejmowane działania sprawiły, że aktualnie populacja żubrów w Polsce stanowi około 8000 osobników. 

 

Warto jednak zaznaczyć, że żubr nadal jest na granicy alarmu i nieustannie należy dbać o króla Puszczy Białowieskiej. 

 

Żółw Błotny

Jest to jedyny gatunek żółwia występujący w Polsce naturalnie. Populacja żółwi błotnych zamieszkuje głównie obszary podmokłe, bagna, stawy oraz tereny wilgotne. 

 

Od 2001 roku żółw błotny został umieszczony w polskiej “Czerwonej Księdze”, co oznacza, że jest to gatunek zagrożony wyginięciem. Jest to wynik masowego, w ostatnich dekadach, osuszania gruntów i mokradeł, co utrudnia tym rzadkim zwierzętom normalną egzystencję. Szacuje się, że w Polsce aktualnie życia około 1oo osobników.  

 

Ryś

Jednym z kluczowych elementów prawidłowego funkcjonowania populacji rysi są wędrówki osobników na duże odległości. Takie podróże mogą obejmować aż do 250 kilometrów kwadratowych! Niestety w wyniku rozrastania się infrastruktury, masowej wycinki drzew oraz rosnącej presji ze strony człowieka, te największe koty mają znacznie utrudnioną migrację.

 

W Polsce obecnie życie około 200 osobników, ale populacja wciąż jest zagrożona. Z tego powodu powinniśmy zwiększać swoją świadomość w obszarze ochrony naturalnych siedlisk rysi!

 

Puchacz

Populacja puchacza, pomimo że powoli rośnie, nadal jest zagrożona wyginięciem. Powodem takiej sytuacji są przede wszystkim prace gospodarcze w lesie, niekontrolowany rozwój sieci dróg leśnych oraz turystyka. 

 

Ta największa z istniejących sów jest gatunkiem wrażliwym na płoszenie, a to oznacza, że w przypadku poczucia zagrożenia, sowa jest w stanie porzucić swoje gniazdo i młode. Ingerencja człowieka w jej naturalne środowisko sprawia, że puchacze niestety są coraz częściej narażone na spłoszenie. 

 

To tylko kilka przykładów zagrożonych populacji zwierząt w Polsce, a więcej znajdziecie na oficjalnej stronie gov: https://www.gov.pl/web/rdos-katowice/formy-ochrony-przyrody 

 

Aby przeciwdziałać utracie bioróżnorodności i chronić zagrożone gatunki zwierząt w Polsce, niezbędne jest podejmowanie skoordynowanych działań na poziomie społecznym, gospodarczym i legislacyjnym. Edukacja społeczeństwa, wsparcie dla badań naukowych, rozwijanie programów ochrony środowiska oraz tworzenie rezerwatów przyrody to kluczowe elementy skutecznej strategii ochrony zagrożonych gatunków. Wspólna troska o dziką przyrodę kraju jest inwestycją w przyszłość, która korzystnie wpłynie na nasze ekosystemy i zachowa różnorodność życia na naszej ziemi.

 

Zapraszamy do naszego Zoo Łączna na Dolnym Śląsku! Odwiedźcie nasze zwierzęta i dowiedzcie się jak chronić przyrodę.

Aktualności

Zapraszamy do odwiedzin świata zwierząt w Zoo Łączna

Bioróżnorodność stanowi istotny element zdrowego funkcjonowania ekosystemów, a ochrona zagrożonych gatunków zwierząt odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu tej różnorodności. Polska, będąca domem dla różnorodnych ekosystemów, również boryka się z problemem zagrożonych gatunków zwierząt. Warto zwrócić uwagę na to, jakie gatunki są dotknięte zagrożeniem i jakie kroki podejmuje się w celu ich ochrony.

Czytaj więcej

Zagrożone gatunki zwierząt w Polsce

Bioróżnorodność stanowi istotny element zdrowego funkcjonowania ekosystemów, a ochrona zagrożonych gatunków zwierząt odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu tej różnorodności. Polska, będąca domem dla różnorodnych ekosystemów, również boryka się z problemem zagrożonych gatunków zwierząt. Warto zwrócić uwagę na to, jakie gatunki są dotknięte zagrożeniem i jakie kroki podejmuje się w celu ich ochrony.

Czytaj więcej