regulamin

Regulamin

Zwiedzający Zoo są zobowiązani do przestrzegania przepisów niniejszego Regulaminu i wskazań personelu.

Wykupione bilety należy zachować do kontroli.

Dzieci do lat 10 mogą przebywać w Zoo tylko pod opieką dorosłych.

Zorganizowane wycieczki dzieci i młodzieży zwiedzają Zoo tylko pod opieką dorosłych odpowiadających za właściwe zachowanie uczestników.

Osobom naruszającym przepisy regulaminu nie przysługuje zwrot należności za bilety w przypadku, gdy będą zmuszone opuścić Zoo.

Zabrania się:

Wprowadzania i wnoszenia psów, kotów i innych zwierząt, bez wcześniej zgody Zoo.
Wstępu osobom nietrzeźwym oraz spożywania alkoholu.
Wstępu z balonami.
Wprowadzania rowerów i jazdy na nich, jazdy na hulajnogach, wrotkach, łyżworolkach, deskorolkach i innych urządzeniach.
Wchodzenia na bariery, ogrodzenia, na zaplecza i do pomieszczeń nie przeznaczonych do zwiedzania.
Sadzania i stawiania dzieci na ogrodzeniach i barierkach oraz wkładania rąk i nóg za te zabezpieczenia.
Karmienia zwierząt, nie dotyczy miejsc do tego przeznaczonych
Drażnienia zwierząt.
Wrzucania do klatek i na wybiegi wszelkich przedmiotów.
Pukania w szyby pomieszczeń dla zwierząt.
Hałasowania i korzystania z odbiorników radiowych, magnetofonów, odtwarzaczy, głośników itp.
Kąpania się w zbiornikach wodnych na terenie Zoo.
Niszczenia zieleni i zaśmiecania terenu.
Palenia tytoniu na terenie całego Zoo, oprócz miejsc do tego przeznaczonych.
Przebywania na terenie Zoo przed i po ustalonych godzinach zwiedzania.
Handlu oraz rozdawania reklam i ulotek bez pisemnej zgody dyrekcji Zoo.

Dyrekcja ZOO nie odpowiada za wypadki i szkody wynikłe z nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu.

Zwiedzający odpowiada za wszelkie szkody i straty powstałe z jego winy.